Nieuws

Terugblik Symposium Vrouwen in Architectuur

Geplaatst op: 29 jun 2023

Afgelopen vrijdag vond het symposium Vrouwen in Architectuur plaats in het festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand, georganiseerd door AIR en nai010 publishers. Hierbij een terugblik in foto’s van een geslaagde middag door Aad Hoogedoorn.

Over het Symposium

Catja Edens gaf een introducerende lezing en ging in op het wegschrijven en vergeten van vrouwen in de geschiedenis door auteurschap en hoe die hiaten doorwerken tot op de dag van vandaag.

Daarna volgde een panelgesprek met onder andere Indira van ’t Klooster, Lidewij Tummers en María Novas Ferradás over de historische context waarin vrouwelijke architecten opereerden, welke uitdagingen daarmee gepaard gingen en hoe bepaalde moeilijkheden vandaag nog steeds voelbaar zijn.

In een tweede panelgesprek werden hedendaagse kwesties voor een meerstemmige architectuursector uitgediept met Setareh Noorani, Lara Schijver, Saskia van Stein en Jolijn Valk. Na de panels werd het publiek uitgenodigd om kennis, eigen ervaringen en suggesties voor een meer diverse architectuursector met elkaar te delen.

Publicatie Vrouwen in architectuur

De publicatie Vrouwen in architectuur geeft ruimte aan onderbelichte stemmen in de architectuur. Dit boek is de eerste verschijning uit een reeks van titels waarmee nai010 publishers poogt de architectuurgeschiedenis inclusiever te maken. De publicatie is hier te bestellen.

 

Foto’s: Aad Hoogendoorn

Nieuws items 2024