Organisatie

Hogeschool Rotterdam

Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke Ontwikkeling van Hogeschool Rotterdam richt zich op de ontwikkeling, de inrichting en het gebruik van de ruimte en de gebouwde omgeving. Studenten worden opgeleid tot expert in omgevingsvraagstukken: vraagstukken over bijvoorbeeld de woon- en werkomgeving, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ruimte voor recreatie en natuur, de toename van verstedelijking enerzijds en krimpgebieden met leegstand anderzijds. Daarnaast zetten internationale en economische ontwikkelingen veranderingen in gang die ook een ruimtelijke vertaling nodig hebben. Voor onze opleiding zijn de steden Rotterdam met haar dynamische haven en Den Haag belangrijke bronnen van inspiratie.