Organisatie

Independent School for the City

De Onafhankelijke School voor de Stad is een speelplaats voor alle stedelijke denkers, doeners en ontwerpers – gevestigd in Rotterdam, Nederland. De school brengt kritische en experimentele ideeën op het gebied van stedelijk onderzoek, ontwerp, strategie en activisme samen en biedt via een reeks uiteenlopende activiteiten een platform waar stedelijke professionals elkaar kunnen ontmoeten om op informele wijze de uitdagingen van de moderne stad te bespreken.

De school is een initiatief van Crimson Historians and Urbanists en ZUS (Zones Urbaines Sensibles) en is geworteld in hun praktijk om een kritische en activistische benadering van de stad te combineren met het bewerkstelligen van echte verandering door middel van architectuur- en planningsprojecten. De Onafhankelijke School voor de Stad is gebaseerd op een sterk geloof in een stapsgewijze in plaats van een tabula rasa benadering van stadsplanning die de grenzen tussen kritiek en praktijk enerzijds en onderzoek en beleid anderzijds doet vervagen.

De Onafhankelijke School voor de Stad is een school in, van en voor de stad. Het is gebaseerd op de overtuiging dat strategieën voor de stad – architectonisch en economisch, ruimtelijk en sociaal – gebaseerd moeten zijn op echt, empirisch onderzoek uit de eerste hand. Empirisch omdat de realiteit van de stad interessante conflicten en onvoorspelbare synergieën biedt om van te leren en op voort te bouwen. De school is volledig onafhankelijk en heeft vrijwillig een niet-geaccrediteerde status. Het onderzoek is geworteld in de verschillende disciplines waarin docenten en deelnemers zijn geschoold. Het wordt niet beperkt door de formaliteiten van de academische wereld of disciplinaire grenzen. Deelnemers en docenten vormen één team waarin gevorderden en minder ervaren deelnemers elkaar informeren en bijdragen aan het onderzoek. Onderzoek dat niet noodzakelijkerwijs oplossingsgericht is of gericht op definitieve ontwerpen, en misschien niet tot een ontwerp als zodanig zal leiden, maar wel tot een tekst, een film, een tentoonstelling of een actie. Onze aanpak is onbevooroordeeld maar kritisch, inclusief maar kritisch, flexibel maar precies. Dit biedt de deelnemers en hun internationale docententeam de volledige intellectuele vrijheid om de stad in de breedste zin van het woord te onderzoeken. Het geeft ons de kans om schijnbaar toevallige ontmoetingen te hebben met delen of aspecten van de stad waar verschillende soorten botsingen plaatsvinden, waar anders onzichtbare realiteiten zich openbaren. Wij geloven dat dit de momenten zijn die ons fundamentele dingen kunnen leren over de stad in al haar complexiteit.

Het onderwijsprogramma van de Onafhankelijke School voor de Stad bestaat uit verschillende op zichzelf staande cursussen, variërend van 4-daagse spoedcursussen tot een intensief programma van 12 weken over hedendaagse stedenbouw. De activistische en multidisciplinaire aanpak van de Onafhankelijke School is sterk verankerd in alle activiteiten, of je nu deelneemt aan een enkele cursus of je inschrijft voor alle cursussen.

Praktische info
Geplande evenementen van Independent School for the City

juni 2024

mei 2024