Organisatie

Stadslab Hoogkwartier

Het Stadslab Hoogkwartier is een non profit organisatie die zich bezig houdt met het toekomstbestendig maken van de wijk het Hoogkwartier. In co-creatie met de bewoners en ondernemers van de wijk werken we aan lokale oplossingen voor de grote vraagstukken die ons in de toekomst voor ogen staan zoals bijvoorbeeld hittestress, de mobiliteitstransitie en de energietransitie.

Praktische info