Organisatie

We Love Public Space

De publieke ruimte is onlosmakelijk met de stad verbonden; het is het substraat van de stad, het openbare netwerk dat individuele, private gebouwen met elkaar verbindt. Maar de openbare ruimte is ook de voedingsbodem voor bottom-up initiatieven, het werkveld van burgers, kunstenaars en ontwerpers die met (tijdelijke) interventies de publieke ruimte programmeren, activeren en transformeren. 

We Love Public Space brengt een eerbetoon aan de openbare ruimte en aan alle stadmakers. Dat doen we in de vorm van het ‘We Love Public Space’ Festival, een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van ervaring en inzichten over actuele kwesties die spelen in de publieke ruimte. Sinds 2017 vindt het jaarlijks plaats op een inspirerende locatie; een dynamisch, fysiek evenement dat vanwege Corona dit jaar helaas niet kan plaatsvinden.

Tijdens de Rotterdam Architectuur Maand organiseert We Love Public Space een aantal ‘walkshops’ waarbij de Rotterdamse openbare ruimte op een bijzondere manier, Coronaproof, ervaren wordt. Een walkshop is een thematische wandeling waarbij de publieke ruimte vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk verkend wordt. Rotterdamse professionals afkomstig uit verschillende disciplines verleiden de participanten tot actieve deelname, variërend van ‘Wind Walk’ tot een situationistische ‘route dérive’.

We Love Public Space is een initiatief van Bas Sala (ontwerper), Ron Blom (kunstenaar) en Floor van Ditzhuyzen (architect); een afspiegeling van de verschillende disciplines, opvattingen, aanvliegroutes en strategieën die spelen in de publieke ruimte.

We Love Public Space
Praktische info
Geplande evenementen van We Love Public Space

juni