zat
25.06
OOpen Bureaudag

OD205

OD205

Wij zijn een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap. We ontwerpen leefomgevingen waar mensen zich thuis voelen en flora en fauna floreren. Daarbij houden we rekening met actuele thema’s zoals de woonopgave, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en de nodige verduurzaming. Dat lukt ons omdat wij in een betere toekomst geloven. De springplank om die te bereiken vinden wij in de bestaande situatie en de wensen en eisen van alle betrokken partijen. Met onze idealen en onze ervaring kijken we hoe ver we gezamenlijk kunnen komen. Juist in actieve participatie trajecten. Onze missie is het creëren van een inclusieve en toekomstbestendig leefomgeving waar mensen zich thuis voelen. Het betrekken van bewoners is hiervoor een essentiële voorwaarde. Alleen zo komen leefbare en duurzame omgevingen tot stand.

Op de Open Bureaudag nodigen we je uit om kennis te maken met het team en laten we met posters en maquettes zien waar we op dit moment aan werken. Voel je vrij om binnen te lopen! Meerdere ontwerpers zijn aanwezig om je rond te leiden of om vragen aan te stellen. Tijdens de Open Bureaudag laten we graag ons werk aan je zien. Je kunt vrij rondlopen langs posters, en maquettes. Op die manier krijg je een inkijkje in de werkzaamheden van ons bureau. Meerdere ontwerpers zijn aanwezig om je rond te leiden of om vragen aan te stellen.

Workshop

Stap tijdens de Open Bureaudag met ons in de wereld van participatie. OD205 heeft in de afgelopen jaren een methode ontwikkeld dat de leidraad is geworden voor alle participatie trajecten van het bureau.  

Participatie is een proces van stroomlijnen en versmelten van de verschillende belangen en deze bespreekbaar maken, met als doel de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen en om draagvlak te creëren. Elke invalshoek is even waardevol. Immers: iedereen is de expert van zijn eigen omgeving. Hierbij is het essentieel om vanuit wederzijds begrip met elkaar in gesprek te gaan.    

In een korte workshop maak je kennis met onze methode door deze toe te passen op een toekomstig grote ruimtelijke ontwikkeling: het Multiplein tussen Westzeedijk en Schiehaven. Vanuit onze werkruimtes kijk je er direct op. Ons doel met de workshop: laten zien dat participeren meerwaarde biedt aan elke ontwikkeling en vooral erg waardevol en leuk kan zijn.  

De workshop word op twee momenten gegeven:

Van 11:00-12:00 uur (max. 10 deelnemers)
Van 14:00-15:00 uur (max. 10 deelnemers)

Graag vooraf aanmelden via aanmelden@od205.nl 

Over de Open Bureaudag

Rotterdam is een belangrijke broedplaats voor zowel jonge als gevestigde ontwerpbureaus, die samen aan allerlei complexe lokale, nationale en internationale ruimtelijke vraagstukken werken. Om jou kennis te laten maken met innovaties, experiment en vernieuwing in de ontwerppraktijk, openen ruim 20 ontwerp- en architectenbureaus hun deuren op zaterdag 25 juni 2022.

Een overzicht van alle deelnemende bureaus vind je hier. Maak je eigen route door te filteren op locatie of tijdslot.

Sprekers
Ralf Hottentrager
Ralf is directeur-eigenaar van OD205. Hij studeerde in München, Keulen en Delft en deed vervolgens 15 jaar ervaring in gerenommeerde bureaus in Nederland op. 2007 ging hij bij OD205 aan de slag om vier jaar later eigenaar van ons bureau te worden. 'Social impact by design' is zijn motto. Ralf heeft ervaring op alle schaalniveaus en met alle typen ontwerpopgaven. "Ik probeer bij elk project sociaal verschil te maken. Daarbij richt ik mijn energie vaak op toekomstgerichte veranderingen die om een stevige dosis strategie vragen."
Judit Gaasbeek Janzen
De verhouding tussen ruimtelijke kaders, klimaatverandering en de menselijke beleving fascineren Judit en zijn een belangrijke drijfveer in haar werk. Judit zoekt altijd zoveel mogelijk de interactie op tussen het ruimtelijke en sociale domein. ‘Wij hebben de kans en daarmee gelijk de verplichting om iedereen, ook de minder aanwezige 'niet doorsnee' doelgroepen een plek te geven in ruimtelijke ontwikkelingen.’ Zij is sterk in visie en conceptvorming en goed in staat om de visie te bewaken en door te voeren door alle schaalniveaus en producten heen.

Ga naar website

Praktische info
Tijd

Van: 11:00 uur
Tot: 16:00 uur

Locatie

OD205
Schiehavenkade 158
3024 EZ
Rotterdam

Organisator

OD205

Toegang

Gratis

Voertaal

Nederlands, Engels

Rolstoeltoegankelijk

Let op!

Dit evenement is al geweest.