vrij
25.06.2021
DDialoog, Online

Energietransitie: Het Matroesjka Effect

Het verbinden van verschillende schalen van klimaatactie
Energietransitie: Het Matroesjka Effect

In het festivalhart van de Rotterdam Architectuur Maand vond het debat plaats over ruimte, energie en klimaat met Rotterdamse overheids- en privéorganisaties.

Het Matroesjka Effect

Het Matroesjka Effect toont aan hoe ruimtelijke ordening en ontwerp een cruciale rol kunnen spelen bij het verbinden van klimaatactie tussen verschillende schaalniveaus. Het richt zich met name op de energietransitie, de ruimtelijke veranderingen ervan en hoe deze kan worden gecombineerd met andere maatregelen die verband houden met klimaatactie.

De huidige (stedelijke en regionale) planningspraktijk wordt geconfronteerd met de overweldigende omvang van de transities die tegelijkertijd moeten plaatsvinden. Daarbij kan klimaatactie kan niet langer worden beschouwd als een visiestrategie voor de verre toekomst, maar is nu dringende actie vereist. Zo zijn grootschalige nieuwe infrastructuren nodig, maar zijn tegelijkertijd radicale veranderingen in alle traditionele ruimtelijke projecten noodzakelijk. Hierbij is het essentieel dat actie op alle schaalniveaus tegelijk plaats vindt: op gebouw-, buurt-, stads-, regionaal en landelijk niveau. De huidige praktijken lijken onvoldoende in staat om effectief de vele en zeer verschillende belanghebbenden te integreren en het bevorderen van burgeractie in dat proces. Ook zijn er onvoldoende benaderingen die de potentie van het verbinden van verschillende schalen laten zien. In dit evenement zullen we door de schaalniveaus lopen en inspirerende voorbeelden vinden die de kwaliteit en effectiviteit benadrukken die planning en ontwerp kunnen opleveren bij het creëren van een gedeelde agenda en implementatie.

Wat zijn de interessante bestaande initiatieven om ons heen, variërend van landelijke, regionale, gemeentelijke en buurtschaal tot individuele bijdragen die voortbouwen op de Klimaat- en Energieagenda’s? Welke groep belanghebbenden probeert de uitdagingen aan te gaan door te werken aan klimaat adaptieve planning en ontwerp, en energietransitie? Hoe kunnen we de inspanningen combineren en samenwerken, door de schaal van initiatieven en effecten met elkaar te verbinden en de krachten van maatschappelijke, systemische en ontwerpbenaderingen aan elkaar te koppelen?

Kijk terug

Discussies die leiden tot een beter begrip van het potentieel van de ruimtelijke dimensie van klimaatactie. Het zal duidelijk maken hoe steden en metropoolregio’s een belangrijke rol kunnen spelen in het proces en hoe de nationale overheid en de betrokkenheid van burgers een grotere impact kunnen hebben.

Spreker
Arno Bonte
Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie, Rotterdam

Ga naar website

Praktische info
Tijd

13:00 - 17:30 uur
Het eerste deel start om 13.00 uur met het klimaatinitiatief en focus uit Rotterdam in het Nederlands. Later vanaf 16:15 vervolgen we de discussie in het Engels met Europese best practices. Het programma wordt rond 17.30 uur afgerond.

Locatie

Toegang

Gratis

Voertaal

Nederlands

Mede mogelijk gemaakt door

AIR

Let op!

Dit evenement is al geweest.