vrij
17.06.2022
DDialoog, Lezing

Bouwen vanuit de bodem

Bouwen vanuit de bodem

Op 18 mei lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem. Met deze open oproep nodigt het fonds coalities van ruimtelijk ontwerpers en overheden, organisaties, deskundigen en burgers uit om, met behulp van ontwerpend onderzoek, te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige verstedelijkingsvraagstukken waarin de ondergrondse water- en bodemsystemen een productieve relatie aangaan met de bovengrondse stedelijke systemen.

Dat is van het grootste belang omdat de huidige destructieve en verkokerde omgang met de ondergrond niet langer houdbaar is. We hebben inmiddels de grenzen van een gezond en vitaal bodem- en watersysteem verregaand overschreden. Een omslag is noodzakelijk. We moeten toe naar een benadering van de verstedelijkingsopgave die rekening houdt met de bodemgeschiktheid voor specifieke functies, de gezondheid en vitaliteit van de bodem verbetert, verstandig gebruik maakt van de ecosysteemdiensten die de ondergrond ons levert, kiest voor een ruimtelijke ordening van de bodem, en de cultuurhistorische en identiteit-verlenende betekenis van de ondergrond op waarde schat.

Tijdens deze bijeenkomst in het kader van de Rotterdam Architectuur Maand zullen we de thematiek van de open oproep verder uitdiepen en bespreken. Na een introductie op de open oproep geven drie sprekers hun visie op het vraagstuk, na elke presentatie is er gelegenheid voor vragen vanuit de zaal. Vervolgens gaan de sprekers met elkaar en met de overige aanwezigen in gesprek.

Programma

14.30 uur: inloop
15.00 uur: introductie op de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem
15.15 uur: Anne Loes Nillesen (Defacto urbanism)
15.35 uur: Daan Lavies (RCE)
15.55 uur: Jens Jorritsma (OBSCURA) & Bram van Ooijen (bureauufo)
16.15 uur: gesprek met de sprekers en de zaal
16.55 uur: afronding
17.00 uur: borrel

Praktische informatie

Dit programma vindt plaats op Het Podium. Kom naar de hoofdingang van Het Nieuwe Instituut (Museumpark 25) en meld je bij de groene balie van de RA Maand. Hier ontvang je een bandje waarmee je toegang krijgt tot het programmapodium en word je doorverwezen naar de juiste plek. LET OP! Ga niet in de rij staan bij de trap, deze is bedoeld voor mensen die het uitzichtpunt bezoeken.

Op Het Podium hebben de weersomstandigheden vrij spel, want er is geen volledige overkapping met zijden die kunnen worden afgesloten. Houd rekening met zon en hitte: neem zonnebrand, een parasol, hoedje of extra water mee. Houd rekening met kou en wind: neem een paraplu en extra warme kleding mee. Bij slecht weer wordt het programma verplaatst naar het Auditorium van Het Nieuwe Instituut. Deelnemers worden dan bij de groene balie van de RA Maand geïnformeerd en naar de juiste ruimte begeleid.

Spreker
Chris van Langen
Programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Ga naar website

Praktische info
Tijd

Van: 15:00 uur
Tot: 17:00 uur

Locatie

Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB
Rotterdam

Toegang

Gratis

Voertaal

Nederlands

Rolstoeltoegankelijk

Let op!

Dit evenement is al geweest.